منوی سایت
هوایی که برای احتراق سوخت در موتور وارد می شود اگر حاوی ذرات معلق باشد با سوخت مخلوط شده و راندمان موتور بشدت کاهش یافته و مصرف سوخت افزایش می یابد. فیلتر هوا وظیفه جدا کردن ذرات معلق و آلودگی را از هوای ورودی دارد.
 
ردیف شماره اصلی شماره فنی نام فیلتر قیمت
( ریال )
1 P778905 PAF 25748 هوا بیرونی کوماتسو 200/7 PC 500.000
2     هوا داخلی کوماتسو 200/7   PC 250.000
3     هوا بیرونی بلدوزر کوماتسو  155 A2 900.000
4     هوا داخلی  بلدوزر کوماتسو  155 A2 300.000
5   PAF 25454 هوا بیرونی بیل کوماتسو PC 220/7 600.000
6   PAF 25468 هوا  داخلی  بیل کوماتسو PC 220/7 300.000
7 600-185-5100 PAF 25129 M هوا بیرونی کوماتسو 470/3 550.000
8   PAF 25129 M هوا داخلی کوماتسو 470/3 250.000
9   PAF 25125M هوا بیرونی کاترپیلار   لودر چینی 600.000
10   PAF 25126M هوا داخلی کاترپیلار   300.000
11 P 532501 PAF 25125M هوا بیرونی لودر کاترپیلار  966  600.000
12     هوا داخلی لودر کاترپیلار  966     310.000
13     هوا بیرونی لودر کاترپیلار  988 700.000
14     هوا داخلی لودر کاترپیلار   988 320.000
15 P777409 PAF 25756 هوا بیرونی لودر ولوو  HL 200 850.000
16 P 821938 PAF 25523 هوا داخلی لودر ولوو   HL 200 350.000
17     هوا ولوو پنتا یک سر موادی 750.000
18     هوا ولو پنتا مخروطی 600.000
19 8149064   هوا ولوو FM9  و اتوبوس MK یک سر موادی 700.000
20 P 821938 PAF 25414 هوا بیرونی فیات کوبلکو فیات ایویکو 450.000
21     هوا داخلی فیات کوبلکو فیات ایویکو 250.000
22 PUA 16300 PAF 4523 هوا بیرونی باب کت 500.000
23     هوا داخلی بابت کت 250.000
24 P 537453
AH 1193
PAF 25480 هوا موتور کمنز G855,GTA855,GTA12 950.000
25     هوا اطلس كوپكو موادي, VT3 ,VT4 ATLAS COPC VT5 300.000
26     هوا بیرونی  لیفتراک دوو موادی 150.000
27     هوا داخلی   لیفتراک دوو موادی 50.000
28     هوا بیرونی تراکتور نیوهلند موادی 650.000
29     هوا داخلی تراکتور نیوهلند موادی 375.000
30     هوا بیرونی T 300 700.000
31     هوا داخلی  T 300 350.000
32     هوا بیرونی یوروکارگو 550.000
33 P 782396   هوا بیرونی FH 13 1.100.000
34     هوا داخلی FH 13  775.000
35     هوا اتوبوس مارال اسکانیا 700.000
36 C 27 1340 PAF 26242 هوا اتوبوس درون شهری اسکانیا. اتوبوس O500 750.000
37 C 27 1050
AF 26569
PAF 28450 هوا بیرونی کامیون فراز 650.000
38     هوا داخلی کامیون فراز 300.000
39 C 30 1353   هوا بیرونی کامیون 460 مان 850.000
40     هوا داخلی کامیون   460 مان 300.000
41 C 28 1275 PAF 4523 هوا بیرونی اتوبوس مان 800.000
42     هوا داخلی اتوبوس مان 400.000
43   PAF 25333 هوا بیرونی رنو میدلام 700.000
44   PAF 26634 هوا داخلی رنو میدلام 300.000
45   PAF 25382 هوا بیرونی رنو کراکس شهاب SLF ایلیاد 800.000
46     هوا داخلی رنو کراکس شهاب SLF ایلیاد 300.000
47   PUA24330 هوا بیرونی جک 6 تن 400.000
48     هوا داخلی جک  6 تن 200.000
49     هوا کامیونت الوند 400.000
50     هوا بیرونی کشنده آمیکو 800.000
51     هوا درونی کشنده آمیکو 300.000
52     هوا کامیونت آمیکو M6 350.000
53     هوا بیرونی کامیونت آمیکو M5/2 300.000
54     هوا درونی کامیونت آمیکو M5/2 130.000
55 P 828633 PAF 27524 هوا ایسوزو   P700 و  ایسوزو NPR75 410.000
56     هوا بیرونی دانگ فنگ البرز و اتوبوس KING LONG 900.000
57     هوا داخلی دانگ فنگ البرز و اتوبوس KING LONG 350.000
58     هوا بیرونی  میدل باس موادی 400.000
59     هوا تویوتا موادی 300.000
60 C20500   هوا موادی ولو پنتا  معادل C20500  مان 400.000
61     هوا مینی بوس ایویکو موادی 15*34 300.000
62     هوا اطلس موادی (32*14) 250.000
63     هوا اطلس موادی لبه دار کوچک 300.000
 
 ردیف شماره فنی نام فیلتر قیمت ( ریال )
CATERPILAR     کاترپیلار
1 PA 23300 هوا  بيروني لودر كاترپيلار   950( 930 گريدر12G) 400.000
2 PAF343 هوا داخلي لودر كاترپيلار  950  (  930گريدر 12G) 280.000
3 PA 28330 هوا بيروني لودر كاترپيلار 966  (بلدزر D7 گريدر 14G – 12G ) 450.000
4 " هوا داخلي لودر كاترپيلار  966 ( بدون پيچ ) 280.000
5 PAF 959 هوا داخلي  لودر كاترپيلار 966 ( پيچ دار ) 300.000
6 PA28407 هوا بيروني لودر كاترپيلار966    بلند زنجیری 600.000
7 PA 29330 هوا بيروني بلدوزركاترپيلار   ( D8K – D6 ) گریدر 16G 450.000
8 PA 1P7360 هوا داخلي بلدوزر كاترپيلار  (  D8K – D6) 300.000
9 PA 32381 هوا بيروني كاترپيلار988 600.000
10 " هوا داخلي كاترپيلار 988 350.000
11   هوا بيروني كاترپيلار D8H 550.000
12   هوا داخلي كاترپيلار D8H 300.000
13   هوا بیرونی کاترپیلارD 7   سینی دار 500.000
کوماتسو     KOMATSU
14 PA 26303 هوا بيروني كوماتسو W90   (اينترناش TD15 ) 400.000
15   هوا داخلي  كوماتسو W90   (اينترناش TD15 ) 180.000
16 PA 23381 هوا بيروني كوماتسو 470/1   480.000
17   هوا  داخلي كوماتسو 470/1   200.000
18 PA 28381 هوا بیرونی  کوماتسو 3 /470    و WA 470 550.000
19   هوا  داخلی کوماتسو  3 / 470   و WA 470 200.000
20 PA 28381 هوا بيروني گريدر كوماتسو 705 450.000
21   هوا  داخلي گريدر كوماتسو 705 200.000
22 PA 28405 هوا بيروني كوماتسو W400        بيلPC 200 ليبهر 932  فيات آليسFR 20  دامتراك HD 325 -5 كمپرسور MG 530 – 2 600.000
23 PAF 820M هوا داخلي كوماتسو    W400 250.000
24 PA 36457C هوا بيروني  كوماتسو  155  و 355   جديد  w600-1 750.000
25 PA 30457 هوا بيروني كوما تسو    155 قديم 650.000
26   هوا  داخلي  كوما تسو  155 300.000
27 PA25380 هوابيروني كوماتسو 65  بلدوزر و لودر 320  و گريدركوماتسو 661 500.000
28   هوا داخلي  كوماتسو 65 200.000
29 PA19380 C هوا بيروني كوماتسو بيل PC 220 – 5 و كوماتسو لاستيكي موتور P100 400.000
30   هوا داخلي كوماتسو بيل   PC 220 - 5 200.000
31 PA27443C هوابيروني کوماتسو PC 220 – 6   و PC 220 – 3  وبيل دوو 220 520.000
32   هوا داخلي کوماتسو   PC 220 – 6 250.000
33 PA26405 هوا بيروني كوماتسو  W120 550.000
34   هوا داخلي كوماتسو   W120 200.000
35   هوا بخاركش كوماتسو  
لیــبهـر    LEBHERR
36 PA23457 هوا بيروني PC 350 –6   و  بيل 450 و 350 جرثقيل كاتو  35 تن  550.000
37   هوا داخلی PC 350 –6   و  بيل 450   و PC 300-6 300.000
38 PA20405 هوابيروني ليبهر 912 ( بدون پره)  PC200  -  غلطك جديدCA2   370.000
39 PA20405F هوابيروني ليبهر 912 (  پره دار )C200 - غلطك جديد CA2   450.000
40   هوا داخلي ليبهر 912  220.000
41 PA23406 هوا بيروني ليبهر 751  و 731 و کاویان  109 520.000
42 PA 36457 هوا داخلي ليبهر  751  و 731 220.000
ولوو      VOVLO
 43   هوا ولوو زميني پنتا ژنراتور- بزرگ 750.000
44 PA4100 هوا ولوو زميني پنتا - کوچک 450.000
45 PA 24483 هوا بيروني ولووBM 4500 اتوبوس ايكاروس،كمپرسورST 95 L120 580.000
46 PCF 1300 هوا داخلي  ولوو  BM 4500 300.000
47 PA23370 هوا بيروني ولوو BM 4400  و کمباین پرکینز 6 سیلندر
  كمپرسور ST71  ،XA125،XA175 XA320،
450.000
48 PCF 1200 هوا داخلي  ولوو  4400 250.000
49   هوا بيروني ولوو4400  کوتاه - 20 سانتي 350.000
50 PA20363 هوا بيروني ولوو BM  4300 و کمپرسور مان
كمپرسور ST45  ، XA60 ،XA80 ،st48
350.000
51 PCF 1100 هوا داخلی ولوو  BM  4300 200.000
52   هوا ولوو پنتا یک سر موادی 750.000
اینترناش INTERNATIONAL
53   هوا بيروني اينترناش TD 25 E 650.000
54   هوا داخلي اينترناش TD 25 E 300.000
55 PA 30400 هوا بيروني MWM  40  س  (اينترناش TD 25 C  ) 650.000
56   هواداخلي   MWM  40 س  (اينترناش TD 25 C  ) 300.000
57   هوا بيرونيMWM   42  سانتي 1.238  ،8.23   SAF ((TD 25 E 650.000
58   هواداخليMWM    42 سانتي 1.238  ،8.23   SAF ((TD 25 E 300.000
59   هوا اينتر ناش 65  لودر 350.000
60 PA 2326 هوا بیرونی اینترناش 65 کوتاه 350.000
61 PAF  1846 هوا مخروطي اينترناش 800.000
62 PA30390 هوا اينترناش طرح ولوو کامیون اینتر ناش 600.000
63   هوا اينترناش لبه دار 850.000
موتور کمنز     CUMMINS
64 PA 35460 هوا بيروني هپكو 560  - کوماتسو wa 600/1,600/3 850.000
65   هوا  داخلي  هپكو 560 400.000
66 PA33603-1 هوا بيروني كمنز 250 اسب  850.000
67   هوا داخلي  كمنز 250 اسب  400.000
68 PA 30500 هوا بیرونی کمنز 850 750.000
69   هوا  داخلی کمنز 850 350.000
70 PA 30459 فیلتر هوا  بیرونی نیسان دیزل T 375  610.000
71 PA 19430 فیلتر هوا  داخلی  نیسان دیزل T 375  250.000
دوو     DAEWOO
 72 PA 32463 هوا  بیرونی بیل دوو  400 650.000
73   هوا  داخلی  بیل دوو  400 300.000
74 PA 27475 هوا بیرونی بیل دوو  420 و  SOLAR LCV 700.000
75   هوا داخلی بیل دوو  420  و  SOLAR LCV 350.000
76   هوا بیرونی  لیفتراک دوو موادی 150.000
77   هوا داخلی   لیفتراک دوو موادی 50.000
هیوندای     HYUNDAI
78 PA20490 هوا بيروني  بيل هيونداي( 912 بلند 50   سانتي ) 170 550.000
79   هوا  داخلي  بيل هيونداي  170- 210 330.000
80 PA 31544 هوا بیرونی بیل هیوندا 760 900.000
81 PA 10250 هوا داخلی بیل  هیوندا 760 400.000
82 PA 27489 هوا بیرونی بیل هیوندای 320 800.000
83   هوا داخلی بیل  هیوندای 320 350.000
میتسوبیشی    MITSUBISHI
 84 PA27503 هوا بيروني گريدرميتسوبيشي MG 500 800.000
85   هوا داخلي گريدر ميتسوبيشي MG 500 350.000
SANYبیل 
86   هوا بیرونی  بیل  SANY   ثانی 500.000
87   هوا  داخلی   بیل SANY    ثانی 300.000
فیات آلیس    FIAT
88 PA 23330 هوا بيروني فيات آليس FR15  ، كاوازاكي 80  ، لودر 85 480.000
89   هوا داخلي  فيات آليس  ) لبه دار ) 200.000
  شماره فنی نام فیلتر قیمت ( ریال )
ولوو      VOVLO
    هوا ولوو F  چهارگوش شرکت نفت 1.200.000
  PA30360 هوا بيروني  ولوو  N10  و N12 500.000
    هوا داخلي ولوو N10  و N12 250.000
1660376 PA27560 هوا بيروني ولوو  F12 600.000
1544449 PA 35360 هوابيروني كاميون  NL 10  اتوبوس ولوو B7 ،B12 600.000
  PA35410C هوابيروني ولوو FH ،FH 12  650.000
    هوا داخلي ولوو FH -
    هوا بيروني ولوو FM 9 و اتوبوس MK 650.000
  PA 24483 هوا بيروني اتوبوس ايكاروس (ولوو  BM 4500) 580.000
    هوا داخلي اتوبوس ایکاروس (ولوو  BM 4500) 300.000
BENZ     بنز
    هوا بنز ده سیلندر 500.000
C 23440 PA 28368C هوااتوبوس بنز 302 430.000
    هوا اتوبوس     355 850.000
    هوا بيروني بنز اكتروس 700.000
C33920/3 PA 32 603 هوا بیرونی اتوبوس 457 و زرین خودرو 850.000
CF 2100 PCF 2100 هوا  داخلی  اتوبوس 457 و زرین خودرو 400.000
RENAULT    رنو
  PA 23370 هوابيروني اتوبوس رنو دیزل و كاميون بادسان 480.000
    هوا داخلي  اتوبوس رنو دیزل و كاميون بادسان 250.000
CUMMINS   کمنز
  PA 30459 فیلتر هوا  بیرونی نیسان دیزل T 375 ،اتوبوس پیشرو دیزل، کامیون دانگ فنگ 610.000
  PA 19430 فیلتر هوا  داخلی  نیسان دیزل T 375  ،اتوبوس پیشرو دیزل، کامیون دانگ فنگ 250.000
  PAP 30458 فیلتر هوا  بیرونی میدل باس پیشرو دیزل 620.000
  PAP 30460 فیلتر هوا  داخلی میدل باس پیشرو دیزل 300.000
IVECO   ایویکو
  PA 30458 هوا بيروني ايويكو و اتوبوس مان گازسوز XP 900  -  XP750 620.000
  PCF 1600 هوا داخلي ايويكو و  اتوبوس مان گازسوز ،XP 900  ،XP150 300.000
2992374 PA 33463 هوا بیرونی کامیون ایویکو  720 700.000
CF 2100/1 PCF 2100/1 هوا  داخلی کامیون ایویکو  720 350.000
MACK    ماک
    هواماك اينتركولر  ( ماك چاق ) 1.050.000
    هواماك لبه دار 95   -  ماك مترو 1.300.000
    هوا ماک دو تکه 1.100.000
AF 85688 PA26554 هوا ماك لاغر ( كاوه ) 750.000
اسکانیا   SCANIA
    هوا اسكانيا 112 750.000
    هوا اسكانيا 113 500.000
KAVIAN  کاویان
  PA 21336 هوابيروني كاميونت كاويان 106 350.000
    هواداخلي كاميونت كاويان 106 220.00
  PA23406 هوابيروني كاميونت كاويان 109 ( لیبهر751) 520.000
  PA 36457 هوا داخلي کامیونت کاویان  109( لیبهر751) 220.000
    هوابيروني كاميونت كاويان  119 (بیل SANY) 500.000
    هوا داخلي کامیونت کاویان  119 (بیل SANY) 300.000
کامیون و کامیونت TRUCKS
  PA 30357 هوا بيروني كاميون         BMC 700.000
    هوا داخلي كاميون       BMC 400.000
  PA 30458 هوا بيروني كاميون  HOWO 620.000
  PA 30460 هوا داخلي  كاميون  HOWO 300.000
  PA 27330 هوا  كاميونت  ايسوزو 6 تن NPR و NQR 390.000
  PA 20253 هوا كاميونت ايسوزو 3  تن NKR  و JAC1040 220.000
  PA 20280 هوا کامیونت فوتون FOTON 300.000
  PA 27330 C هوا بیرونی نیسان دیزل جدید 375 چاق 800.000
    هوا  داخلی نیسان دیزل جدید 375  چاق 350.000
AF 25452 PA 27500 هوابيروني كشنده نيسان ديزل 300 700.000
AF 856 M   هواداخلي كشنده نيسا ن ديزل 300 350.000
    هوا بیرونی کامیون هیوندای 10 چرخ 800.000
    هوا هيونداي  ميني بوس فلزي کروس 120.000
    هوا مینی بوس کاروان 28 سانتی 150.000
  PA 24483 هوا بیرونی آمیکو 1929 ( VOLVO4500 ) 580.000
  PCF 1300 هوا داخلی آمیکو 1929 ( VOLVO4500 ) 300.000
  PA 30458 هوا بیرونی آمیکو تک ( HOWO ) 620.000
  PA 30460 هوا داخلی آمیکو تک ( HOWO ) 300.000
اینترناش
    هوا بيروني اينترناش TD 25 E 650.000
    هوا داخلي اينترناش TD 25 E 300.000
  PA 30400 هوا بيروني MWM  40  س  (اينترناش TD 25 C  ) 650.000
    هواداخلي   MWM  40 س  (اينترناش TD 25 C  ) 300.000
    هوا بيرونيMWM   42  سانتي 1.238  ،8.23   SAF ((TD 25 E 650.000
    هواداخليMWM    42 سانتي 1.238  ،8.23   SAF ((TD 25 E 300.000
    هوا اينتر ناش 65  لودر 350.000
  PA 2326 هوا بیرونی اینترناش 65 کوتاه 350.000
  PAF  1846 هوا مخروطي اينترناش 800.000
  PA30390 هوا اينترناش طرح ولوو کامیون اینتر ناش 600.000
    هوا اينترناش لبه دار 850.000
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 490250
  • بازدید امروز : 21
  • بازدید دیروز : 217
  • بازدید این ماه : 4646
  • بازدید ماه قبل : 7573
  • آخرین بازدید : چهارشنبه 27 تیر 1403 (01:21) ق.ظ